.

Ehkäisevä päihdetyö Suomessa 2025

THL on julkaissut Ehkäisevä päihdetyö Suomessa 2025 -ennakointitutkimuksen raportin. Tiivistelmästä voi todeta, että paneeli arvioi tupakoinnin ja alkoholinkäytön vähenevän tulevaisuudessa. Kannabiskokeilujen ja rahapelihaittojen ennakoitiin lisääntyvän. Tulevaisuuden keskeisimpiä ehkäisevän päihdetyön painopistealueita ovat alkoholin kokonaiskulutuksen ja humalajuomisen vähentäminen sekä nuorten kannabiksen käytön ehkäisy.

Tutkimusraportissa on selvitetty asiantuntijoiden näkemyksiä alkoholin,tupakan, laittomien päihteiden ja rahapelien kulutus- ja haittatrendeistä. Lisäksi asiantuntijapaneeli arvioi ehkäisevän päihdetyön tulevaisuuden painopisteitä, menetelmiä, rakenteita ja arvopohjaa. Asiantuntijapaneeliin osallistui 50 avaintoimijaa julkiselta sektorilta, järjestöistä ja elinkeinoelämästä. Myös YAD oli mukana paneelissa.

Lisää tutkimuksesta THL:n sivuilta ja koko tutkimus on luettavissa Julkarissa.

 

Oliko tämä hyödyllinen sivu?