.

RAY:n esitys vuoden 2015 avustuksista on julkaistu

Raha-automaattiyhdistys myönsi YAD ry:n ennaltaehkäisevään päihdetyöhön 267 000 euroa yleisavustusta vuodelle 2015. Lisäksi Street Team 2 -hankkeelle myönnettiin rahoitusta 54 000 euroa ja Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -hankkeelle 98 000 euroa.

YAD ry kiittää RAY:tä luottamuksesta – tästä on hyvä jatkaa työtämme huumeiden käytön ehkäisemiseksi ja haittojen vähentämiseksi vuonna 2015!

“RAY esittää ensi vuodelle raha-automaattiavustusta 790 sosiaali- ja terveysalan järjestölle 1 622 kohteeseen yhteensä 309,3 miljoonaa euroa. Lisäksi RAY:n tuotosta ohjataan ensi vuonna Valtiokonttorille 117 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yhteensä RAY:n pelitoiminnan tuottoa käytetään suomalaisten hyväksi 426,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 avustusehdotuksessa painottuu järjestöjen tarjoama tuki ja ennaltaehkäisevä toiminta elämän kriisitilanteissa. Avustuksia kohdistetaan myös aikaisempaa enemmän työllisyyttä ja ikääntyneiden toimintakykyä edistäviin hankkeisiin.  Myös haasteellisissa elämäntilanteissa olevia lapsiperheitä tuetaan.”

Lähde: http://www2.ray.fi/fi/ray/ajankohtaista/raylt%C3%A4-j%C3%A4rjest%C3%B6ille-avustuksia-309-miljoonaa-vuonna-2015

Oliko tämä hyödyllinen sivu?