.

Somessa liikkuu kaikenlaista kamaa – uusi verkkokoulutus lisää nuorten medialukutaitoa huumeilmiöiden suhteen

kamaasomessa-banneri

 

YAD Youth Against Drugs ry julkaisee Mediataitoviikon maanantaina 6.2.2017 ”Kamaa somessa” -nimisen nuorille suunnatun verkkokoulutuksen (www.kamaasomessa.fi), jonka aiheena on huumeet ja sosiaalinen media. Koulutuksen tavoitteena on lisätä nuorten kriittistä medialukutaitoa sosiaalisen median päihde- ja huumesisältöjen suhteen sekä antaa valmiuksia ja osallistaa vertaisvaikuttamiseen verkossa. Koulutuksessa nuori tarkastelee myös omaa suhtautumistaan huumeisiin sekä sosiaaliseen mediaan.

Kamaa somessa -koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ”Mutku netissä luki – Päihdekriittinen mediakasvatuskokonaisuus verkkovapaaehtoistyöhön” -hankkeen osakokonaisuus. Lajissaan ensimmäinen koulutus koostuu noin kymmenestä monipuolisesta tehtävästä, joita tekemällä nuori etenee koulutuspolkua tasolta toiselle. Koulutuksen pääkohderyhmää ovat 13–17-vuotiaat nuoret. Tehtäväpankin tehtävät soveltuvat myös nuorten parissa työskentelevien hyödynnettäviksi, osana ryhmien tai yksilöiden kanssa tehtävää päihde- ja mediakasvatusta.

”Koulutusta on alusta asti tehty nuorten kanssa, jotta siitä tulisi aidosti nuorten näköinen, nuoria kiinnostava ja heidän tarpeisiinsa vastaava. Eräs nuori kiteytti hyvin, että netistä löytää kyllä sitä tietoa, mitä itse haluaa, mutta se ei tarkoita että tieto olisi totta. Johtoajatuksena koulutuksen sisällössä onkin tiedon luotettavuuden arviointi ja nuoren oman kriittisen ajattelun vahvistaminen”, kertoo verkkovapaaehtoistyön suunnittelija Anne Hämäläinen.

Kamaa somessa -koulutus nivoutuu osaksi tänä vuonna 10 vuotta täyttävää YAD Street Team -verkkovapaaehtoistyötä,
jossa nuoret pyrkivät vaikuttamaan huumeasenteisiin omissa elämänpiireissään luovia ja hauskoja tehtäviä suorittamalla. YAD Street Team -toiminnassa on vuosien mittaan ollut mukana yhteensä tuhansia nuoria ja toiminta jatkaa kasvuaan: vuonna 2016 Street Teamiin liittyi 1 373 uutta nuorta ympäri Suomen. Maksutonta Street Team -toimintaa ohjataan verkon välityksellä, joten osallistumismahdollisuudet ovat nuorille samat paikkakunnasta riippumatta.

Lisätietoja:
Anne Hämäläinen
verkkovapaaehtoistyön suunnittelija
YAD Youth Against Drugs ry
0400 234 317
anne.hamalainen@yad.fi

YAD Youth Against Drugs ry on sitoutumaton, valtakunnallinen nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva järjestö, jonka tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä aiheutuvia haittoja. YAD tarjoaa tukea päihteettömään elämään, päihteetöntä toimintaa ja tietoa huumausaineaiheesta sekä haastaa miettimään omia valintoja ja arvoja.

Oliko tämä hyödyllinen sivu?