.

Uusi oma-apusivusto tarjoaa tukea kannabiksen käytön lopettamiseen tai vähentämiseen

Kannabis aiheuttaa haittoja erityisesti jatkuvassa ja runsaassa käytössä, mutta harva käyttäjä hakee apua tilanteeseen. Hiljattain avattu kannabis.eu-sivusto tarjoaa tukea anonyymisti netissä.

Kannabiksen käyttö Suomessa on viime vuosina lisääntynyt. Suurin osa käytöstä on harvakseltaan tapahtuvaa satunnais- tai kokeilukäyttöä, mutta pieni joukko käyttää kannabista säännöllisesti. Käytön jatkuessa ja käyttömäärien kasvaessa kannabiksen aiheuttamien haittojen todennäköisyys lisääntyy.

Kannabiksen käyttöön liittyviä haittoja kokevat eivät useinkaan hakeudu avun piiriin, vaikka kaipaisivatkin tukea. Taustalla on pelko leimautumisesta ja mahdollisista rikosoikeudellisista seuraamuksista. Ongelmana on myös, että kannabista käyttäville on tuskin lainkaan tarjolla heille tarkoitettuja päihdepalveluja.

EHYT ry:n ja YAD ry:n julkaisema uusi kannabis.eu -sivusto vastaa kannabista käyttävien tuen tarpeeseen. Kyseessä on oma-apusivusto, josta voi saada apua kannabiksen haittojen sekä käytön vähentämiseen ja/tai käytön lopettamiseen.

”Sivustolta löytyy erilaisia testejä ja työkaluja sekä kokemustarinoita. Tärkeimpänä välineenä on sähköinen päiväkirja, johon kirjaamalla omaa käyttöään käytön vähentäminen ja/tai lopettaminen helpottuu”, sanoo projektipäällikkö Kim Kannussaari Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeesta.

Päiväkirjan avulla voi seurata esimerkiksi käyttökertoja ja -määriä, fiilistä, rahanmenoa sekä asettaa itselleen tavoitteita käytön vähentämiseksi tai lopettamiseksi. Päiväkirjaa käytetään älypuhelimen tai tietokoneen selaimessa. Materiaalit ovat saatavilla sivustolla myös ruotsiksi.

”Oman käytön seuranta on tutkitusti tehokkaaksi havaittu keino päihteiden käytön vähentämiseen ja/tai lopettamiseen. Sitä on jo pitkään hyödynnetty esimerkiksi alkoholinkäytön mini-interventioissa, missä erilaisista juomapäiväkirjoista on kertynyt paljon kokemusta. Nyt tämä väline on haluttu tuoda kannabista käyttävien ulottuville”, Kannussaari sanoo.

Suomessa kannabista käyttää vuodessa noin 200 000 ja kuukaudessa noin 60 000 henkilöä. Arviolta noin 6000-8000 suomalaisella käyttö on päivittäistä. (Päihdetutkimus, THL) Yleisintä kannabiksen käyttö on 25-35 -vuotiaiden nuorten aikuisten keskuudessa. Oma-apusivustoa onkin ollut mukana luomassa nuoria kokemusasiantuntijoita, joilla on omakohtaista kokemusta kannabiksen käytöstä.

”Kokemusasiantuntijoista on ollut suuri apu palvelun rakentamisessa. Heille erityisesti sivuston anonyymiys ja ehdoton luottamuksellisuus ovat tärkeitä kriteerejä palvelun käyttämiselle”, toteaa Kannussaari.

Käyttäjien toiveet on huomioitu. Kannabis.eu-sivusto on rakennettu täysin anonyymiksi palveluksi, eikä sinne kirjattuja tietoja luovuteta palvelun ulkopuolelle.

”Tämä on sen verran herkkä asia, että haluamme olla palvelun käyttäjien luottamuksen arvoisia”, painottaa Kannussaari.

Voit tutustua palveluun osoitteessa www.kannabis.eu. Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille on EHYT ry:n ja YAD ry:n valtakunnallinen yhteishanke, joka toteutetaan vuosina 2018–2020.

Lisätietoja

Kim Kannussaari | Projektipäällikkö
Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hanke
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Elimäenkatu 27, 4. krs, 00510 Helsinki
+358 50 5977 555 | www.kannabishanke.fi
@KimKannussaari

Oliko tämä hyödyllinen sivu?

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.