.

YAD ry:n syyskokous

Tervetuloa YAD Youth Against Drugs ry:n syyskokoukseen päättämään yhdistyksen asioista!

Kokouksen aineiston voit avata tästä ja talousarvion, toimintasuunnitelman sekä strategian alta asialistasta.

Aika: Lauantaina 20.11.2021 klo 12.00

Paikka: YAD:n Jyväskylän toimisto Lutakossa Lutakonaukio 3 sekä Zoomissa.

 1.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Päätetään työjärjestys
 4. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
 5. Käsitellään ja vahvistetaan YAD:n strategia vuosille 2022-2025
 6. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
 7. Nimetään edustajat niihin järjestöihin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitaan puheenjohtaja ja hallitus
 9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 10. Käsitellään muut mahdolliset asiat
 11. Päätetään kokous

Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyksin. Mikäli haluat näin tehdä, niin ilmoita siitä viimeistään 18.11. osoitteeseen janne.paananen@yad.fi

Tervetuloa kokoukseen!

Äänioikeus on kaikilla jäsenmaksun maksaneilla.

Oliko tämä hyödyllinen sivu?