.

Petra Pohjosen pro gradu: Tätä mun kuuluu tehdä: päihdetaustaisten nuorten aikuisten motiiveja tehdä kokemustietoon pohjautuvaa päihdekasvatusta

YAD:n ehkäisevän huumetyön suunnittelija Petra Pohjonen on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan päihdetaustaisten nuorten aikuisten motiiveja tehdä kokemusasiantuntijuuteen pohjautuvaa päihdekasvatustyötä nuorten parissa. Osallistujien motiiveja on kartoitettu kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kyse on pääasiassa toimintaan hakeutuvien henkilöiden toiveista ja odotuksista kokemusasiantuntijatoimintaa kohtaan. Toisessa vaiheessa toimintaa jo jonkin aikaa tehneet kuvaavat sitä, mikä toiminnassa on heille merkityksellistä ja mitä he kokevat saaneensa toiminnalta. Lisäksi kokemusasiantuntijat pohtivat huumeiden käyttäjän stigman vaikutusta vapaaehtoistyöhön ja huumekuntoutujan elämään ylipäätään. Tarkoituksena on selvittää, miten kokemusasiantuntijan tekemän vapaaehtoistyö päihdekasvatuksen parissa näyttäytyy kokemusasiantuntijalle itselleen.

Tutkielman voit ladata tästä.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201507032029

Oliko tämä hyödyllinen sivu?