.

Meillä ei ole varaa leikata nuorten ehkäisevästä päihdetyöstä

Me YAD Youth Against Drugsissa vetoamme päättäjiin, jotka ensi viikon budjettiriihessä käsittelevät sotejärjestöjen budjettiin kaavailtua 33 %:n leikkausta: järjestöiltä ei ole kannattavaa leikata, sillä yhteiskuntana meillä ei ole varaa menettää vapaaehtoistyön panosta.

YAD:ssa toimii yli 400 nuorta vapaaehtoista, jotka kohtaavat vuosittain yli 5 000 nuorta päihdekeskustelujen merkeissä. Osa kohtaamisista on infopistetyötä tapahtumissa, osa taas nuorten pienryhmissä tapahtuvaa päihdekeskustelua. YAD:n vapaaehtoiset kokevat yadilaisyhteisön tärkeäksi ja moni on löytänyt toiminnastamme uusia kavereita ja vaihtoehdon päihteiden käytölle. Päihdevalintojen kerrannaisvaikutukset ulottuvat myös jokaisen nuoren lähipiiriin. Nuoret tarvitsevat toimintamahdollisuuksia, tukea ja tietoa – vapaaehtoistyötä ei voi pyörittää ilman resursseja.

Vapaaehtoistyön lisäksi YAD tarjosi vuonna 2019 työkokeilu- /työharjoittelu- /kuntouttavan työtoiminnan tai yhdyskuntapalvelupaikan yhteensä 14:lle nuorelle.

Nuorten lisäksi koulutamme myös nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia huumeiden käytön kohtaamisen ja puheeksiottamisen taidoissa. Vuonna 2019 YAD:n ammattilaiskoulutuksiin osallistui yli 1 700 nuorten kanssa töitä tekevää.

Tutkimustietoon perustuvan ja nuoria puhuttelevan päihdekasvatusmateriaalin tuottaminen on keskeinen osa toimintaamme. Kaiken tuottamamme materiaalin tarkoitus on vahvistaa nuorten omaa ajattelua ja auttaa kyseenalaistamaan median välittämät ja verkosta löytyvät, mahdollisesti huumemyönteiset sisällöt. YAD:n verkkosivuja katsottiin vuonna 2019 yhteensä 190 000 kertaa. Erilaisia päihdekasvatusoppaita, -esitteitä ja -menetelmiä jaettiin noin 10 000 kpl (2019). Lisäksi nuorten suosimia tarroja, pinssejä, vesitatuointeja, kirjanmerkkejä ja muuta asennemateriaalia jaettiin noin 30 000 kpl (2019). Jotta materiaali on oikeasti nuorten näköistä, se tuotetaan yhdessä nuorten kanssa. Luotettavat ja nuoria puhuttelevat tietolähteet ovat nykyaikana tärkeitä.

”Ehkäisevän huumetyön saralla ei ole YAD:n lisäksi ketään toista toimijaa, jonka työ perustuisi nuoriin vapaaehtoisiin. He takaavat sen, että ehkäisevässä huumetyössä kuuluu ja näkyy kohderyhmän ääni. Ehkäisevästä työstä leikkaaminen tarkoittaisi isompia päihdeongelmien hoitokuluja tulevaisuudessa. Myös nuoriin panostaminen on sijoitus tulevaisuuteen. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tehdä nyt lyhytnäköisiä ratkaisuja”, sanoo YAD:n toiminnanjohtaja Janne Paananen.

#onneksionjoku #budjetti2021 #budjettiriihi

Oliko tämä hyödyllinen sivu?

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.