.

Projektityöntekijä

YAD Youth Against Drugs ry hakee projektityöntekijää “Hamppupelto – kannabisneuvontaa nuorille aikuisille” -hankkeeseen 1.4.22–31.3.2025 ajalle. Hanke on Stean rahoittama kehittämishanke.

Hamppupelto-hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kannabiksen käytöstä aiheutuvia haittoja. Hankkeessa luodaan terveysneuvontapalvelu 18–34-vuotiaille kannabista käyttäville nuorille aikuisille, jotka eivät ole kannabiksen käytön vuoksi hakeutuneet päihdepalveluihin. Keskeisiä toimintamenetelmiä tulevat olemaan helppo tavoitettavuus, jalkautuva palvelu, anonymiteettisyys sekä neuvonta ja ohjaus. Lisäksi hyödynnetään lyhytterapeuttisia interventioita sekä vertais- ja ryhmätoimintaa.

Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu yhdessä työparin kanssa kehittää ja mallintaa toimintaa sekä arvioida ja raportoida. Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, vankkaa osaamista nuorten aikuisten kanssa tehtävästä työstä, ajankohtaisen päihdepoliittisen keskustelun ja laadukkaan ehkäisevän päihdetyön tuntemusta sekä kannabis-spesifien kysymysten ymmärrystä.

Olethan kouluttautunut nuoriso-, sosiaali- tai päihdealan ammattilaiseksi.

YAD on valtakunnallinen ehkäisevän päihde- ja huumetyön yhdistys. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen toimija, jonka päämäärä on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja, nuorten vapaaehtoistoimintaa, kokemusasiantuntijuutta ja asiantuntijatoimintaa yhdistäen.

Palkkaus on kiinteä kuukausi palkka 2592,40 €/kk, työt saattavat ajoittua myös iltoihin ja viikonloppuihin.

Työsopimus alkaa 1.4.2022, tai sopimuksen mukaan. Hakemukset sekä cv:t sähköpostilla 28.2.22 mennessä: eeva-kaisa.hohenthal@yad.fi. Työpaikan osoite on Hallituskatu 25, 33200 Tampere.

Haastattelut pidetään 4.3 ja 7.3.

Oliko tämä hyödyllinen sivu?

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.