.

MDPV

Mitä se on?

Metyleenidioksiopyrovaleroni on synteettinen piriste, ns. muuntohuume, jolla on kokaiinin ja amfetamiinin kaltaisia vaikutuksia. Ulkonäöltään se on valkoista tai kellertävää jauhetta, jota käytetään suun kautta, nuuskaamalla, polttamalla tai suonensisäisesti. MDPV:tä löytyy joskus myös ekstaasina myytävistä pillereistä. MDPV luokitellaan Suomen laissa huumausaineeksi.

Vaikutukset

MDPV:stä haetaan euforian, innostuneisuuden ja pirteyden tunteita, toisin sanoen ”hyviä nousuja”. Aineen vaikutus alkaa 15-30 minuutin kuluttua nauttimisesta ja loppuu nautintatavasta ja määrästä riippuen 2-7 tunnin kuluttua. Toleranssi aineeseen kasvaa jo muutamien käyttökertojen jälkeen ja se voi myös koukuttaa käyttäjänsä nopeasti. Toivottujen mielihyvävaikutusten lisäksi MDPV voi aiheuttaa epämiellyttävää sydämentykytystä, hengitysteiden kuivumista, voimakasta päänsärkyä, pahoinvointia, näköhäiriöitä, ärtyisyyttä ja väkivaltaa. Käytön aikana voi ilmetä myös ahdistusta tai paniikkikohtauksia. Vaikutuksen loppuessa käyttäjän mieliala laskee rajusti.

Riskit

Käytön riskit lisääntyvät erityisesti liiallisen annostelun vuoksi. Ainetta saatetaan annostella kuin amfetamiinia, jolloin seuraa yliannostus. Yliannostelu voi johtaa mm. psykoosioireisiin, vainoharhoihin ja aggressioon, pahimmillaan hengenvaaralliseen elimistön ylikierrostilaan. Muiden stimulanttien käyttö buustereina lisää elimistölle haitallista kuormitusta. Psyykkiset oireet pahenevat käytön pitkittyessä. Valvominen lisää psykoottisuutta. Myös aineen fyysiset vieroitusoireet koetaan hankalina. Laskuja helpottamaan käytetään bentsodiatsepiinejä, joihin syntyy myös nopeasti riippuvuus. MDPV:tä pidetään käyttäjäpiireissä enemmän haittoja aiheuttavana kuin amfetamiinia. Suonensisäiseen käyttöön liittyy tartuntatautien sekä suoni- ja kudosvaurioiden riski. MDPV:n pitkäaikaiskäytön kaikkia haittavaikutuksia ei vielä tunneta.

Haittojen vähentäminen

Jos kuitenkin käyttää, on tärkeää annostella riittävän pieniä määriä, etenkin jos ei tiedä mitä aine sisältää tai kuinka vahvaa se on. Välttämällä usean päivän käyttöputkia ja säännöllistä käyttöä voi pyrkiä vähentämään haitallisia vaikutuksia. Käyttämällä muutoin kuin suonensisäisesti voi välttää pistämiseen liittyviä riskejä. Paras tapa välttää riskit on olla käyttämättä MDPV:tä.

MDPV:n kokeileminen tai käyttäminen on valinta, jonka jokainen tekee viimekädessä itse. Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesi kannalta.

Be smart –Be safe!