.

MDPV

Mitä se on?

Metyleenidioksiopyrovaleroni on synteettinen piriste, ns. muuntohuume, jolla on kokaiinin ja amfetamiinin kaltaisia vaikutuksia. Ulkonäöltään se on valkoista tai kellertävää jauhetta, jota käytetään suun kautta, nuuskaamalla, polttamalla tai suonensisäisesti. MDPV:tä löytyy joskus myös ekstaasina myytävistä pillereistä. MDPV luokitellaan Suomen laissa huumausaineeksi. Katunimiä MDPV:lle on ”aakkoset” tai englanninkielisissä maissa ”monkey dust”.

Vaikutukset

MDPV:stä haetaan euforian, innostuneisuuden ja pirteyden tunteita, toisin sanoen ”hyviä nousuja”. Aineen vaikutus alkaa 15-30 minuutin kuluttua nauttimisesta ja loppuu nautintatavasta ja määrästä riippuen 3-6 tunnin kuluttua. Toleranssi aineeseen kasvaa jo muutamien käyttökertojen jälkeen ja siihen voi muodostua riippuvuus nopeasti. Toivottujen mielihyvävaikutusten lisäksi MDPV voi aiheuttaa epämiellyttävää sydämentykytystä, verisuonten supistumista, voimakasta päänsärkyä, pahoinvointia, ärtyisyyttä ja aggressiivisuutta. Käytön aikana voi ilmetä myös ahdistusta tai paniikkikohtauksia. Vaikutuksen loppuessa käyttäjän mieliala saattaa laskea rajusti.

Riskit

Käytön riskit lisääntyvät erityisesti liiallisen annostelun vuoksi. Ainetta saatetaan annostella kuin amfetamiinia, jolloin seuraa yliannostus. Yliannostelu voi johtaa mm. psykoosioireisiin, vainoharhaisuuteen ja aggressiivisuuteen, pahimmillaan hengenvaaralliseen elimistön ylikierrostilaan. Muiden stimulanttien samanaikainen käyttö lisää elimistölle haitallista kuormitusta. Psyykkiset oireet pahenevat käytön pitkittyessä. Valvominen lisää psykoottisuutta. Myös aineen fyysiset vieroitusoireet koetaan hankalina. Laskuja helpottamaan saatetaan käyttää bentsodiatsepiinejä, joihin syntyy myös nopeasti riippuvuus. Suonensisäiseen käyttöön liittyy tartuntatautien sekä suoni- ja kudosvaurioiden riski. MDPV:n pitkäaikaiskäytön kaikkia haittavaikutuksia ei vielä tunneta.

Haittojen vähentäminen

Jos kuitenkin käyttää, on tärkeää annostella riittävän pieniä määriä, etenkin jos ei tiedä mitä aine sisältää tai kuinka vahvaa se on. Välttämällä usean päivän käyttöputkia ja säännöllistä käyttöä voi pyrkiä vähentämään haitallisia vaikutuksia. Käyttämällä muutoin kuin suonensisäisesti voi välttää pistämiseen liittyviä riskejä. Paras tapa välttää riskit on olla käyttämättä MDPV:tä.

MDPV:n kokeileminen tai käyttäminen on valinta, jonka jokainen tekee viimekädessä itse. Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesi kannalta.

Be smart – Be safe!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?