.

Kannabis

Mitä se on?

Kannabistuotteita hasista ja kukkaa saadaan cannabis sativa -kasvista. Hasista tehdään kasvin kukinnoista erittyvästä pihkasta ja se esiintyy yleensä tummanruskeina levyinä tai pieninä paloina. Hasikseen lisätään usein erilaisia täyteaineita. Kukka kuivatetaan päihdehampun kukinnoista ja versoista ja se on vihertävän ruskeaa ruohomaista rouhetta. Kannabista poltetaan tyypillisimmin piipuissa, bongeissa ja sätkissä, mutta sitä nautitaan myös ruokaan tai juomaan sekoitettuna sekä höyryhengittämällä (vaporisointi). Kannabiksen keskeisin ja päihdyttävin kannabinoidi on THC. Markkinoilla liikkuu myös synteettisiä kannabinoideja (mm. JWH-018, Spice -tuotteet). Kannabisvalmisteita on kehitetty lisäksi lääkekäyttöön.

Vaikutukset

Kannabis on vaikutuksiltaan samanaikaisesti keskushermostoa kiihottava ja rauhoittava sekä harha-aistimuksia aiheuttava. Kannabiksesta haetaan mm. rentoutusta, mielihyvää, poikkeavia aistikokemuksia ja luovia olotiloja. Aluksi koetaan usein hilpeyttä ja sosiaalisuutta, päihtymyksen edetessä sisäiseen maailmaan kääntymistä. Epätoivottuina vaikutuksina voivat olla tokkuraisuus, pahoinvointi, ahdistus- ja paniikkitilat. Kannabiksen fyysisiä vaikutuksia ovat silmien punoitus, sydämen sykkeen nousu, suun kuivuminen ja (makean)nälän tunteen lisääntyminen. Kannabiksen on todettu heikentävän niin henkistä kuin fyysistä suorituskykyä, esim. muistin, reaktiokyvyn, koordinaation toimintaa. Näistä syistä mm. onnettomuusriski liikenteessä kasvaa. Vaikutusaika riippuu käytetyn aineen laadusta ja määrästä. Yleensä vaikutus kestää 3–4 tuntia. Aineen hajoamistuotteiden poistuminen elimistöstä voi viedä kuitenkin jopa viikkoja. Synteettisten kannabinoidien vaikutusaika on lyhyt, alle tunnin, mutta vaikutukset ovat voimakkaampia, jopa hengenvaarallisia.

Riskit

Säännöllisesti käytettynä on riskinä psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden sekä haittojen kehittyminen. Kotikasvatuksen lisääntymisen ja lajikkeiden jalostuksen myötä kannabiksen THC-pitoisuudet ovat nousseet ja antipsykoottisesti vaikuttavan CBD:n pitoisuudet vähentyneet. Tämä on lisännyt kannabiksen vainoharhoja aiheuttavia vaikutuksia ja psyykkisiä riskejä erityisesti ensikertalaisille ja nuorille. Psykoosin tai skitsofrenian puhkeamisriski on varsinkin niillä kannabiksenkäyttäjillä, joilla on alttius näihin sairauksiin.

Kannabis voi aiheuttaa paljon käytettynä saamattomuutta, masennusta ja henkistä flegmaattisuutta. Kannabiksen polttaminen altistaa hengityselimet useille terveyshaitoille, mm. syöpäriskille. Nuorilla käyttäjillä riskinä on henkisen kehityksen ja tunne-elämän häiriöt. Kannabis voi vaikuttaa pitkäaikaiskäytössä oppimiskykyyn ja muistiin. Hasikseen ja jopa kukkaan on saatettu lisätä erilaisia jatkeaineita tai muita huumausaineita, jotka pahentavat haittavaikutuksia. Käytön riskeihin vaikuttavat aina mm. käyttömäärät, käytön tiheys, aineen laatu sekä käyttäjän persoonalliset tekijät. Kaikki käyttäjät eivät koe haittoja ja osan sosiaalisista haitoista koetaan johtuvan nimenomaan kannabiksen laittomuudesta.

Haittojen vähentäminen

Tärkeää haittojen vähentämistyötä on ehkäistä nuorten kannabiksen käyttöä, sillä kehittymättömät aivot ovat alttiimpia käytöstä aiheutuville haitoille ja riskeille. Toistuva kannabiksen käyttö nostaa toleranssia ja siten käyttömääriä nopeasti, jolloin vaikutukset elimistöön ja psyykelle ovat rankempia. Riskejä voi pienentää pitämällä viikon-parin taukoja käyttökertojen välillä ja vaihtelemalla kannabiksen laatua. Suun kautta nautittuna tai höyrystämällä käytettynä voi välttää polttamiseen liittyviä terveyshaittoja. Syötynä kannabiksen vaikutukset voivat olla toisaalta pidempikestoisia ja arvaamattomampia. Kasviperäinen kannabis on synteettisiä valmisteita vähäriskisempi vaihtoehto.

Jos käyttää kannabista, se kannattaa tehdä tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Paniikkioireita saanutta tulee tarkkailla ja rauhoitella. Yhteiskäyttöä muiden päihteiden kanssa kannattaa välttää, esim. alkoholi voi vahvistaa kannabiksen vaikutuksia aiheuttaen pahoinvointia ja oksentelua. Sekakäyttöön liittyvissä myrkytystilanteissa tulee hakeutua avun piiriin.

Kannabiksen kokeileminen tai käyttäminen on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä itse. Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?