.

Ekstaasi

Mitä se on?

Ekstaasi, MDMA eli 3,4-metyleenidioksimetamfetamiini, on kemiallinen valmiste, joka puhtaana on kidemäistä ja vaaleaa jauhetta. Sitä esiintyy yleensä suun kautta nautittavina ekstaasitabletteina, mutta myös nenän kautta käyttämistä esiintyy jonkin verran. Vaikuttavaa ainetta tableteissa on n. 75-150 mg. Ekstaasi on amfetamiinijohdannainen ja luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.

Vaikutukset

Ekstaasin vaikutus syntyy elimistön omien keskushermoston serotoniini- ja dopamiini-välittäjäaineiden kautta. Vaikutus alkaa suun kautta nautittuna n. 30-60 minuutin sisällä. Vaikutus riippuu mm. aineen määrästä ja laadusta ja se kestää 5-6 tuntia.

Ekstaasista haetaan erityisesti fyysisen ja emotionaalisen mielihyvän yhdistelmää sekä euforiaa. Odotettuina vaikutuksina myös piristyminen, sosiaalisuuden lisääntyminen, voiman ja hyvänolontunne sekä syvä yhteenkuuluvuuden tunne muita ihmisiä kohtaan.

Usein nautittuna ekstaasin emotionaaliset elämykset laimenevat ja mahdollisesti ”lakkaavat toimimasta”. Koska ekstaasi saattaa käyttää serotoniinivaraston tilapäisesti loppuun, käyttöä seuraavat usein väsymys, masentuneisuus, keskittymiskyvyttömyys ja unihäiriöt. Haittoina myös mm. muistihäiriöt, tunnetilojen muutokset, ruokahaluttomuus, kouristukset ja leuan jäykkyys. Suurempia annoksia otettaessa saattaa ilmetä myös näköharhoja.

Vakavina sivuvaikutuksina voi ilmetä voimakkaita paniikkikohtauksia, ahdistus-, tuska- ja pelkotiloja, vainoharhaisuutta sekä masennusta ja takaumia. Pahimmillaan seurauksena voi olla paniikkihäiriön kehittyminen tai paranoidinen psykoosi, joka voi kroonistua.

Riskit

Ekstaasipillereiden MDMA-pitoisuuksien suuren vaihtelevuuden takia aineen vaikutuksia voi olla vaikea tietää ennalta ja ne voivat olla hyvinkin arvaamattomia. Usein tabletteja jatketaan mm. erilaisilla psykedeeleihin ja stimulantteihin kuuluvilla aineilla ja jotkut ekstaasitabletit eivät välttämättä sisällä lainkaan MDMA:ta.

Toleranssin kehittyminen voi johtaa annoksen moninkertaistamiseen. Fyysisen riippuvuuden riski on vähäinen, mutta psyykkistä riippuvuutta esiintyy jonkin verran.

Alkoholin ja ekstaasin yhdistelmä suurentaa epätoivottujen vaikutusten riskiä. Erityisen vaarallista on ekstaasin käyttö serotoniinijärjestelmään vaikuttavien masennuslääkkeiden, kuten fluoksetiinia sisältävien lääkkeiden tai MAO-estäjien (esim. Aurorix) kanssa. Yhdistelmä on hengenvaarallinen, koska se voi aiheuttaa serotoniinisyndroomana tunnetun myrkytystilan ja kuoleman.

Ekstaasin käyttö yhdistettynä fyysiseen rasitukseen aiheuttaa kehon lämpötilan nousua sekä nestehukkaa ja voi aiheuttaa lämpöhalvauksen. Tämä voi johtaa veren hyytymiseen, sydämen rytmihäiriöihin, maksa- ja munuaisvaurioihin sekä pahimmillaan äkkikuolemaan. Säännöllinen ekstaasin käyttö heikentää muisti- ja oppimiskykyä ja voi lisätä masentuneisuutta ja impulsiivisuutta.

Haittojen vähentäminen

Aineen todellisen koostumuksen ollessa epävarma, on parempi ottaa pieniä eriä kerralla ja odottaa vaikutuksia. On kiinnitettävä huomiota ruumiinlämmön säätelyyn (lepääminen, jäähdyttely, riittävä nestetankkaus, syöminen), vältettävä muiden aineiden samanaikaista käyttöä. Magnesiumin syömisestä voi olla apua lihaskramppeihin.

Seuraavien oireiden ilmetessä tulee hakeutua avun piiriin: sekavuus; ei tiedä missä on tai mikä päivä on, voimattomuus/kykenemättömyys reagoida annettuihin ohjeisiin, muutokset/ongelmat hengityksessä, ruumiinlämpötila epänormaalin korkea jäähdyttelystä ja nestetankkauksesta huolimatta, pyörtyminen tai tajuttomuus.

Ekstaasin kokeileminen tai käyttäminen on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä itse. Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?