.

Ekstaasi

Mitä se on?

Ekstaasi, MDMA eli 3,4-metyleenidioksimetamfetamiini, on kemiallinen valmiste, jota esiintyy pillereinä, kapseleina, pulverina tai nestemäisessä muodossa. Sitä käytetään yleisimmin syömällä tai nuuskaamalla, mutta myös suonensisäisesti. Vaikuttavaa ainetta pillereissä on n. 50-120 mg. Ekstaasi on amfetamiinijohdannainen ja luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.

Vaikutukset

Ekstaasin vaikutus syntyy elimistön omien keskushermoston serotoniini- ja dopamiini-välittäjäaineiden kautta. Vaikutus alkaa suun kautta nautittuna n. 20-60 minuutin sisällä, suonensisäisesti käytettynä nopeammin. Vaikutus riippuu mm. aineen määrästä ja laadusta ja se kestää 4-6 tuntia. Teho häviää 24-28 tunnin sisällä.

Ekstaasista haetaan erityisesti fyysisen ja emotionaalisen mielihyvän yhdistelmää sekä euforiaa. Odotettuina vaikutuksina myös piristyminen, kestävä fyysinen suorituskyky, voiman ja hyvänolontunne sekä syvä läheisyyden tunne muita ihmisiä kohtaan.

Usein nautittuna ekstaasin emotionaaliset elämykset laimenevat ja mahdollisesti ”lakkaavat toimimasta”. Koska ekstaasi saattaa käyttää serotoniinivaraston tilapäisesti loppuun, käyttöä seuraavat usein väsymys, masentuneisuus, keskittymiskyvyttömyys ja unihäiriöt. Haittoina myös mm. muistihäiriöt, tunnetilojen muutokset, ruokahaluttomuus, kylmät ja kuumat aallot, pureskelu ja leuan jäykkyys. Suurempia annoksia otettaessa aistiharhat.

Vakavina sivuvaikutuksina voi ilmetä voimakkaita paniikkikohtauksia, ahdistus-, tuska- ja pelkotiloja, vainoharhaisuutta sekä masennusta ja takaumia. Pahimmillaan seurauksena voi olla paniikkihäiriön kehittyminen tai paranoidinen psykoosi, joka voi kroonistua.

Riskit

Ekstaasipillereiden MDMA-pitoisuudet vaihtelevat suuresti. Erilaisia epäpuhtauksia voi olla jopa 60% tabletin sisällöstä. MDMA:ta korvaavina aineina on tavattu esim. kofeiinia, amfetamiinia, metamfetamiinia sekä erilaisia kipulääkkeitä ja muita synteettisiä huumeita. Sietokyky kehittyy nopeasti, mikä voi johtaa annoksen moninkertaistamiseen. Fyysisen riippuvuuden riski on vähäinen, psyykkistä riippuvuutta esiintyy.

Alkoholin ja ekstaasin yhdistelmä suurentaa epätoivottujen vaikutusten riskiä. Erityisen vaarallista on ekstaasin käyttö serotoniinijärjestelmään vaikuttavien masennuslääkkeiden, kuten fluoksetiinia sisältävien lääkkeiden tai MAO-estäjien (sim. Aurorix) kanssa. Yhdistelmä on hengenvaarallinen, koska se voi aiheuttaa serotoniinisyndroomana tunnetun myrkytystilan ja kuoleman. Jos siis käytät ekstaasia, varo boostereita!

Ekstaasin käyttö yhdistettynä fyysiseen rasitukseen aiheuttaa kehon lämpötilan nousua sekä nestehukkaa ja voi aiheuttaa lämpöhalvauksen. Tämä voi johtaa veren hyytymiseen, sydämen rytmihäiriöihin, maksa- ja munuaisvaurioihin sekä pahimmillaan äkkikuolemaan. Säännöllisen ekstaasin käytön on todettu aiheuttavan aivoihin pysyviä muutoksia, jotka heikentävät muisti- ja oppimiskykyä sekä lisäävät masennusalttiutta.

Haittojen vähentäminen

Aineen todellisen koostumuksen ollessa epävarma on parempi ottaa pieniä eriä kerralla ja odottaa vaikutuksia. On kiinnitettävä huomiota ruumiinlämmön säätelyyn (lepääminen, jäähdyttely, riittävä nestetankkaus, syöminen), vältettävä muiden aineiden samanaikaista käyttöä.

Seuraavien oireiden ilmetessä tulee hakeutua avun piiriin: sekavuus; ei tiedä missä on tai mikä päivä on, voimattomuus/kykenemättömyys reagoida annettuihin ohjeisiin, muutokset/ongelmat hengityksessä, ruumiinlämpötila epänormaalin korkea jäähdyttelystä ja nestetankkauksesta huolimatta, pyörtyminen tai tajuttomuus.

Ekstaasin kokeileminen tai käyttäminen on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä itse. Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe!