.

Alkoholi

Mitä se on?

Alkoholijuomat valmistetaan käymisteitse tai tislaamalla kasviperäisistä raaka-aineista kuten viljoista ja hedelmistä. Käymisessä niistä muodostuu etyylialkoholia eli etanolia. Alkoholi on tupakan ohella tietyin rajoituksin täysi-ikäisille laillinen päihde. Alkoholin valmistusta, myyntiä, mainontaa ja käyttöä säännellään laissa. Alkoholijuomat jaotellaan mietoihin (alle 22 % alkoholijuomat) ja väkeviin (yli 22 % alkoholijuomat). Alkoholin käytön laajuudesta johtuen myös sen terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset haitat ovat muihin päihteisiin nähden verrattain suuret. Alkoholin myynti ja välitys alle 18-vuotiaille on laitonta.

Vaikutukset

Alkoholi imeytyy nopeasti ruuansulatuskanavasta leviten verenkierron mukana kaikkiin kudoksiin. Alkoholin sisältämä etanoli aiheuttaa päihtymystilan. Jo pienet annokset alkoholia vaikuttavat keskushermostoa lamaavasti. Alkoholin käytön myönteisinä koettuja vaikutuksia voivat olla rohkeuden tunteen lisääntyminen, rentoutuminen ja mielialan hetkellinen kohoaminen. Samalla se voi lisätä riskien ottoa ja estojen poistumista. Suuria määriä nautittaessa alkoholi saattaa aiheuttaa tasapainon heikentymistä, tapaturmariskin kasvua, pahoinvointia ja sekavaa käytöstä. Joillakin ihmisillä saattaa ilmetä myös aggressiivista ja/tai väkivaltaista käytöstä. Juotu määrä, seura ja juomatilanne sekä yksilölliset taustatekijät vaikuttavat alkoholin koettuihin vaikutuksiin.

Riskit

Alkoholi voi aiheuttaa usein ja runsaasti käytettynä fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta. Humalan jälkeinen krapula on vieroitusoire ja merkki siitä, että keho pyrkii toipumaan alkoholin aiheuttamasta myrkytystilasta. Alkoholin käyttö saattaa johtaa osalla käyttäjistä sosiaalisiin ongelmiin ja puutteelliseen elämänhallintaan.

Suuret alkoholiannokset voivat olla hengenvaarallisia. Seurauksena saattaa olla hengitysteiden lamaantuminen ja/tai myrkytystila: pahoinvointi, oksentelu ja sammuminen. Vakavissa alkoholimyrkytyksissä seurauksena voi olla tajuttomuus, joka samanaikaisen oksentelun kanssa voi aiheuttaa tukehtumisen.

Alkoholi vahingoittaa lapsen ja nuoren kehittyviä aivoja herkemmin kuin aikuisen. Runsaasta käytöstä voi seurata mm. unihäiriöitä, masennusta, ahdistusta, ajattelu- ja havaintotoimintojen häiriötä sekä toiminnan ohjauksen heikentymistä. Pidemmällä aikavälillä runsas alkoholinkäyttö on riski lukuisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitaudit, syöpätaudit ja sisäelinvauriot. Alkoholi voi aiheuttaa myös hormonitoiminnan häiriöitä, kuten hedelmättömyyttä. Raskauden aikainen alkoholinkäyttö on vakava riski sikiölle.

Sekakäytön riskit: alkoholilla on lukuisia usein arvaamattomia yhteisvaikutuksia lääkkeiden ja huumausaineiden kanssa. Alkoholi vahvistaa usein muiden aineiden vaikutuksia ja siten myös riskejä. Yhteiskäyttö uni- ja rauhoittavien lääkkeiden tai opioidien kanssa lisää keskushermostoa lamaavaa vaikutusta. Tämä voi johtaa tajuttomuuteen tai hengityslamaan, joka hoitamattomana saattaa johtaa koomaan ja pahimmillaan kuolemaan.

Haittojen vähentäminen

Alkoholia nautittaessa tulee huolehtia riittävästä nesteytyksestä (veden juominen) sekä ravinteiden saannista (syöminen). Tajuttomuus ja muut voimakkaat fyysiset tai psyykkiset oireet vaativat lääkärin hoitoa. Vahvasti päihtynyttä tai sammunutta ei saa jättää yksin.

Alkoholiin voidaan myös sekoittaa muita päihteitä, joten älä juo sellaisesta pullosta tai lasista, jonka sisällöstä et voi olla varma ja pidä juomaasi silmällä hälyisissä ympäristöissä. Alkoholinkäytön rajoittaminen tai siitä kokonaan pidättäytyminen on tehokkain ja varmin keino haittojen välttämiselle. Toisilla alkoholin kohtuukäyttö onnistuu helpommin kuin toisilla. Apua alkoholiongelmiin saa mm. A-klinikoilta ja AA-ryhmistä.

Alkoholinkäyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?