.
Kuvassa on teksti: alkoholi.

Alkoholi imeytyy nopeasti ruuansulatuskanavasta leviten verenkierron mukana kaikkiin kudoksiin. Alkoholin sisältämä etanoli aiheuttaa päihtymystilan.

Kannabistuotteita hasista ja kukkaa saadaan cannabis sativa -kasvista. Hasista tehdään kasvin kukinnoista erittyvästä pihkasta ja se esiintyy yleensä tummanruskeina levyinä tai pieninä paloina. Hasikseen lisätään usein erilaisia täyteaineita.

Ekstaasi, MDMA eli 3,4-metyleenidioksimetamfetamiini, on kemiallinen valmiste, jota esiintyy pillereinä, kapseleina, pulverina tai nestemäisessä muodossa. Sitä käytetään yleisimmin syömällä tai nuuskaamalla, mutta myös suonensisäisesti.

”Yrttihuumeiksi” kutsutaan monenlaisia kasviperäisiä päihdyttäviä aineita. Yrtti-sana ei tee päihteestä vaaratonta, monet lääkkeet ja huumeet ovat peräisin luonnosta, mutta se ei kerro mitään niiden turvallisuudesta. Internetin kautta myytävien yrttihuumeiden sisällöstä ja vaikuttavista aineista ei ole takeita. Useimpia yrttihuumeita säännellään lääkelain perusteella, jolloin mm. niiden maahantuonti ja tilaaminen internetistä on kielletty. Salvia Salvia divinorum, joka on … Lue lisää

Mitä se on? Sekakäytöksi kutsutaan useamman eri päihteen käyttöä samanaikaisesti tai vuorotellen. Yleisin sekakäytön muoto Suomessa on alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö, mutta tyypillistä on myös huumeiden, lääkkeiden ja alkoholin yhteis- ja sekakäyttö. Sekakäytön syyt ja muodot vaihtelevat eri käyttäjillä. Yleisimmät sekakäytössä käytetyt lääkkeet ovat bentsodiatsepiinit (rauhoittavat ja unilääkkeet), masennus- ja psykoosilääkkeet sekä voimakkaat opiaattipohjaiset kipulääkkeet. … Lue lisää

Mitä se on? Metyleenidioksiopyrovaleroni on synteettinen piriste, ns. muuntohuume, jolla on kokaiinin ja amfetamiinin kaltaisia vaikutuksia. Ulkonäöltään se on valkoista tai kellertävää jauhetta, jota käytetään suun kautta, nuuskaamalla, polttamalla tai suonensisäisesti. MDPV:tä löytyy joskus myös ekstaasina myytävistä pillereistä. MDPV luokitellaan Suomen laissa huumausaineeksi. Katunimiä MDPV:lle on ”aakkoset” tai englanninkielisissä maissa ”monkey dust”. Vaikutukset MDPV:stä haetaan … Lue lisää

Mitä ne ovat? Energiajuomilla tarkoitetaan kofeiini- ja sokeripitoisia virvoitusjuomia, joita markkinoidaan erityisesti suorituskyvyn ja kestävyyden parantamiseen. Muita energiajuomien vaikuttavia aineita voivat olla mm. tauriini, guarana, glukoosilaktoni, inositoli ja eri vitamiinit. Näihin ainesosiin, erityisesti kofeiiniin, perustuu myös juomien energisyyden tunnetta lisäävä vaikutus. Energiajuomilla ei ole lain mukaan myyntirajoituksia, mutta terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa, että vähittäiskauppiaat … Lue lisää

Mitä se on? Valmistetaan nicotiana-kasvilajin lehdistä. Viljely- ja valmistusprosessin aikana tupakkaan lisätään lukuisia kemikaaleja, joista useat ovat myrkyllisiä. Tupakkaa käytetään polttamalla savukkeina, sikareina tai piipussa ja suun kautta verenkiertoon imeytettynä (nuuska, purutupakka) sekä höyrystämällä sähkötupakassa. Tupakan sisältämistä 7000 kemiallisesta yhdisteestä yli 70 on syöpää aiheuttavia ja muutama sata myrkyllisiä. Tupakkatuotteita ovat savukkeet, irtotupakka, piipputupakka, sähkötupakka, … Lue lisää

BZP Bentsyylipiperatsiini on synteettinen stimulantti, jonka vaikutukset muistuttavat amfetamiinia ja ekstaasia. BZP:tä myydään tabletteina. BZP-pillerit sisältävät usein myös muita piperatsiineja ja psykoaktiivisia aineita. BZP luokitellaan Suomessa huumausaineeksi. BZP:stä haetaan energisyyden tunnetta ja mielialan kohoamista. Vaikutus alkaa tunnin kuluessa ja kestää noin 1-6 tuntia. BZP aiheuttaa mm. kehon lämpötilan nousua, sydämentykytystä, pahoinvointia, päänsärkyä ja unettomuutta. Psyykkisinä … Lue lisää

Mitä ne ovat? Opioidit ovat oopiumiunikosta jalostettuja tai synteettisesti valmistettuja aineita, jotka vaikuttavat keskushermostoa lamaavasti. Suomessa yleisintä on erilaisten lääkeopioidien, kuten buprenorfiinin, metadonin, kodeiinin ja fentanyylin käyttö. Buprenorfiini on Suomessa laillisessa lääkekäytössä opioidiriippuvaisten hoidossa. Tabletit on tarkoitettu liuotettaviksi kielen alla, mutta päihdekäytössä niitä käytetään yleensä suoneen pistämällä.  Heroiinin käyttöä esiintyy myös, mutta melko vähäisissä määrin. … Lue lisää