.

Alkoholi

Mitä se on?

Alkoholijuomat valmistetaan käymisteitse tai tislaamalla kasviperäisistä raaka-aineista kuten viljoista ja hedelmistä. Käymisessä niistä muodostuu etyylialkoholia eli etanolia. Alkoholi on tupakan ohella tietyin rajoituksin täysi-ikäisille laillinen päihde. Alkoholin valmistusta, myyntiä, mainontaa ja käyttöä säännellään laissa. Alkoholijuomat jaotellaan mietoihin (alle 22% alkoholijuomat) ja väkeviin (yli 22% alkoholijuomat). Alkoholin käytön laajuudesta johtuen myös sen terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset haitat ovat muihin päihteisiin nähden verrattain suuret. Alkoholin myynti ja välitys alle 18-vuotiaille on laitonta.

Vaikutukset

Alkoholi imeytyy nopeasti ruuansulatuskanavasta leviten verenkierron mukana kaikkiin kudoksiin. Alkoholin sisältämä etanoli aiheuttaa päihtymystilan. Jo pienet annokset alkoholia vaikuttavat keskushermostoa lamaavasti. Alkoholi lisää rohkeuden tunnetta, riskien ottoa ja poistaa estoja. Alkoholi toimii myös mielialaa kohottavasti ja rentouttavasti. Joillakin alkoholi lisää aggressiivisuutta ja väkivaltaisuutta. Suuremmat määrät aiheuttavat kömpelyyttä, tapaturmariskin kasvua, pahoinvointia ja sekavaa käytöstä. Juotu määrä, seura ja juomatilanne sekä yksilölliset taustatekijät vaikuttavat alkoholin koettuihin vaikutuksiin.

Riskit

Alkoholi voi aiheuttaa usein ja runsaasti käytettynä fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta. Humalan jälkeinen krapula on vieroitusoire ja merkki siitä, että keho pyrkii toipumaan alkoholin aiheuttamasta myrkytystilasta. Alkoholin käyttö johtaa osalla käyttäjistä sosiaalisiin ongelmiin ja puutteelliseen elämänhallintaan.

Suuret alkoholiannokset voivat olla hengenvaarallisia. Jo yhden juomakerran mahdollisia seurauksena saattaa olla myrkytystila; pahoinvointi, oksentelu ja sammuminen. Vakavissa alkoholimyrkytyksissä seurauksena on tajuttomuus, joka esim. samanaikaisen oksentelun kanssa voi aiheuttaa tukehtumisen.

Alkoholi vahingoittaa lapsen ja nuoren kehittyviä aivoja herkemmin kuin aikuisen. Runsaan käytön riskejä ovat mm. unihäiriöt, masennus, ahdistus, väkivaltaisuus, ajattelu- ja havaintotoimintojen häiriöt ja henkinen taantuminen.  Pidemmällä aikavälillä runsas alkoholinkäyttö on riski lukuisiin sairauksiin kuten: sydän- ja verisuonitaudit, syöpätaudit ja sisäelinvauriot. Alkoholi voi aiheuttaa myös hormonitoiminnan häiriöitä, kuten impotenssia ja hedelmättömyyttä. Raskauden aikainen alkoholinkäyttö on vakava riski sikiölle. Varhain aloitettu alkoholin käyttö lisää myöhempien päihdeongelmien riskiä.

Sekakäytön riskit: alkoholilla on lukuisia usein arvaamattomia yhteisvaikutuksia lääkkeiden ja huumausaineiden kanssa. Alkoholi vahvistaa usein muiden aineiden vaikutuksia ja siten myös riskejä. Yhteiskäyttö uni- ja rauhoittavien lääkkeiden tai opioidien kanssa lisää keskushermostoa lamaavaa vaikutuksia. Tämä voi johtaa tajuttomuuteen, hengityslamaan tai jopa kuolemaan. Alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutus voi lisätä arvaamatonta ja aggressiivista käytöstä.

Haittojen vähentäminen

Alkoholia nautittaessa tulee huolehtia riittävästä nesteytyksestä (veden juominen) sekä ravinteiden saannista (syöminen). Tajuttomuus ja muut voimakkaat fyysiset tai psyykkiset oireet vaativat lääkärin hoitoa. Vahvasti päihtynyttä tai sammunutta ei saa jättää yksin.

Alkoholiin voidaan myös sekoittaa muita päihteitä, älä juo sellaisesta pullosta tai lasista, jonka sisällöstä et voi olla varma. Rajoittamalla alkoholinkäyttöä tai pidättäytymällä siitä kokonaan voi vähentää päihdeongelmien syntymisen riskiä. Toisilla alkoholin kohtuukäyttö onnistuu helpommin kuin toisilla. Apua alkoholiongelmiin saa mm. A-klinikoilta ja AA-ryhmistä.

Alkoholinkäyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart –Be safe!